Acasă Contact
Scris este: "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu" Matei IV, 4
 
 
 
 
 

Pictura se caracterizează printr-un perfect echilibru între figurativ și ornamental, sfinții sunt îmbrăcați în  haine simple și sobre, figurile prin caracterul lor monumental, de proporționalitate; ele impresionează prin grația și forța trăsăturilor  și atitudinilor lor. Sobrietatea, monumentalitatea și echilibrul viziunii compoziționale (decor arhitectonic, personaje și detalii); puritatea de contur a siluetelor, simplitatea gravă a gesturilor și atitudinilor, întotdeauna semnificative; expresivitatea și concentrarea calmă a figurilor, sugerând intensa trăire interioară a personajelor, ale căror figuri, deosebit de vii și de expresive. Desenul sintetic, cu linia fină, suplă și energică, laconică și definitorie, conturând elastic dar ferm, acestea sunt câteva din trăsăturile caracteristice, care creează atmosfera de mare elevație spirituală, specifică monumentele de secol XVI și XVII.
Culoarea acestei picturi este de o remarcabilă căldură și armonie, predomină brunul închis, roșu închis, albastrul, acestea se întrepătrund în nuanțe armonioase, ceea ce face ca această pictură să fie totuși reprezentativă, caldă și apropiată.

În altar (pictura nouă) este reprezentată pe bolta Maica Domnului cu pruncul Iisus, încadrați de doi arhangheli. Pe arcul dinspre vest apare în cheie Dumnezeu Savaot și mai jos proorocii David și Solomon. Sub bolta este o friză cu ierarhi, iar dedesubt un registru cu serafimi flancat spre tâmpla de jertfă lui Cain și Abel (sud) și a lui Avraam (nord).
Sfinții în picioare de pe hemiciclu sunt arhidiaconii Ștefan și Laurențiu și ierarhii Grigore, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Nicolae. În proscomidie predomină pomelnice încadrate în ornamente.

Naosul (pictura de epoca) este încununat în bolta de Iisus Hristos Pantocrator înconjurat de scris ornamental și cete îngerești apoi pandantive cu evanghelist, iar pe arce medalioane cu mucenici și ornamente. Concă absidei nord are "Coborârea la iad", iar pe pereți este un registru cu mucenici bust, mai jos alt registru cu "Cină cea de taină", "Intrarea în Ierusalim", Răstignirea Domnului" și "Punerea în mormânt". Sfinții în picioare sunt mucenicii Sebastian, Dimitrie, Gheorghe și Mercurie.
În mod simetric, în absida sud găsim "Schimbarea la față", registrul cu martiri, cel cu scene ("Nunta din Cana", "Rugăciunea din grădina", "Ungerea cu mir", "Prinderea lui Iisus") și jos Deisis și sfinții mucenici Teodor Stratilat și Teodor Tiron.
Pe arcul dinspre vest, în intrados găsim medalioane cu martiri, iar mai jos pe pilaștri câte un mucenic și ierarhii Spiridon și Vasile (o dispunere neobișnuită pentru ierarhi). Zona dintre naos și pronaos (de aici spre vest este doar pictura noua) e decorată cu scene din care am descifrat "Botezul Domnului". În mod asemănător, arcul dinspre pronaos conține scene cu minuni, pilde și vindecări, iar jos arhanghelii Mihail și Gavril (nord și sud).

Pronaosul are pe Maica Domnului Orantă în bolta înconjurată de cete îngerești și melozi pe cei patru pandantivi, iar pe arce medalioane cu sfinți și ornamente. Peretele nord prezintă la partea superioară "Intrarea Domnului în Ierusalim" (tema reluată) apoi un registru cu scene ("Marta și Maria", "Femeia desfrânata spălând picioarele lui Iisus", "Apărarea femeii desfrânate") și sfinții în picioare (Cuvioasa Paraschiva, Sf. Marină, Sf. Mc. Varvară și Filofteia).
Pe peretele sud găsim "Nașterea Domnului", "Bună Vestire", "Tăierea pruncilor", "Fuga în Egipt" și sfinții în picioare (Sf. Ier. Nicolae, Sf. împărați Constantin și Elena, Sf. Ioan Botezătorul și doi cuvioși în glafurile ferestrei.

Exonartexul
Este încununat în bolta de "Cină de la Mamvri", scena înconjurată de cete îngerești, iar în pandantivi patru sfinți melozi printre care Andrei Criteanul și Teodor Studitul. Pe zona superioară a pereților apar scene din viata Maicii Domnului și din Imnul Acatist (Precum "Nașterea Maicii Domnului", "Intrarea în Biserica a Maicii Domnului", "Întâlnirea Maicii Domnului cu Elisabeta", etc.)
Registrul sfinților în picioare conține la nord cuvioase   precum Nimfodora, Mitrodora și Maica Teodora din Alexandria, iar la sud cuvioși     dintre    care menționam pe Anatolie, Iosif, Ioan și Simeon. În pridvor găsim în bolta semisferică pe Iisus Emanuel, iar pe restul bolții diferite reprezentări din care descifrăm scene din Imnul Acatist al Maicii Domnului, "Scara" lui Ioan Scărarul etc. Și ornamente pe arcade. Peretele est al pridvorului conține scena "Judecății de Apoi".
De menționat faptul că deasupra intrării în pronaos este o nișă dreptunghiulară în care apar resturi dintr-o pictură veche (probabil etapa 1864) ce urmează a fi eventual descifrate odată cu restaurarea. În toată biserica a fost pictată "draperia bizantina" (etapa Sava).

 
Acasă | Istoric | Sfânta Treime | Sfinte Moaște| PreoțiProiecteFotoArticole | Donații | Legături | Contact
© 2009 - 2015 Parohia Sfanta Treime Pitesti. contact: Preot paroh Costache Marius Zeron webdesign: Pr. Duminică Octavian