Acasă Contact
Scris este: "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu" Matei IV, 4
 
 
   
 
 

Viaţa Sfântului Ghelasie de la Râmeţ

Până în anul 1978 se ştiau puţine lucruri despre acest sfânt trăitor pe pământ românesc, în străvechea mănăstire de la Râmeţ (jud. Albă), situată pe valea Geoagiului, într-o poziţie geografică de un farmec cu totul aparte. Biserică veche a mănăstirii - lucrată din piatră şi împodobită cu frumoase fresce - datează din veacul al XIV-lea. Prin anul 1762, din ordinul generalului austriac Bukow - trimisul împărătesei Maria Tereza - zeci de mănăstiri şi schituri romaneşti din Transilvania au fost arse, distruse cu tunurile sau prefăcute în biserici parohiale. Între acestea se numără şi Râmeţul. A fost refăcută, dar în 1785 a fost distrusă din nou. Aşa se face ca mănăstirea Râmeţ a fost închisă şi a rămas aproape pustie. Din când în când mai slujeau aici preoţi din satele învecinate. Abia după realizarea unităţii noastre de stat, deci după 1918, s-au reluat tradiţiile vieţii călugăreşti.
Vieţuitorii acestui sfânt lăcaş de închinare au aflat de la înaintaşii lor că aici, la Râmeţ, a trăit, cu veacuri în urmă, un monah cu viaţa îmbunătăţită, cu numele Ghelasie, pe care credincioşii din partea locului - cunoscuţi sub numele de mocani - l-au cinstit ca sfânt, din neam în neam, până în zilele noastre. Se relatează şi azi unele din minunile săvârşite de acest Ghelasie încă pe când era în viaţă. Călugării de aici - iar din 1955 încoace maicile -, păstrează cu aleasă veneraţie capul acestui "sfânt" canonizat de evlavia populară, ştiind că el are darul vindecării de boli şi neputinţe în popor. Iată cum a fost descoperit acest craniu. Prin anul 1925, în timpul unor mari inundaţii, apele au scos la suprafaţă un craniu galben, frumos şi cu mireasma plăcută, care a ocolit biserică de trei ori pe apă, după care s-a oprit pe fereastra altarului. Tot atunci au fost găsite alte două cranii. Preotul dintr-un sat învecinat, care slujea şi la biserică mănăstirii, le-a îngropat în partea dreaptă a bisericii.
În preajma izbucnirii celui de-al doilea război mondial, s-a aşezat la Râmeţ un călugăr venit de la Muntele Athos (originar, însă, din partea locului), cu gândul de a reface aceasta străveche aşezare monahala, adunând în jurul său mai mulţi ucenici şi începând felurite lucrări de reparaţii. Dar apele vijelioase venite de la munte sau ieşite din pământ au dezgropat din nou cele trei cranii, despre care nimeni nu ştia ale cui sunt.
S-a descoperit curând prin minune dumnezeiasca al cui era unul din ele, printr-o femeie de la mănăstirea Râmeţ, i-a spus stareţului că a văzut în vis un porumbel, care a îndrumat-o la Râmeţ (de care nici nu auzise până atunci şi nu ştia unde se afla), că acolo să se atingă de craniul găsit cu ani în urmă, căci acela era al "Sfântului" Ghelasie şi se va vindeca. Într-adevăr, săvârşindu-i-se slujba maslului şi atingându-se de craniu, femeia s-a vindecat. Aceste fapte le mărturisea ea însăşi - venind mereu la mănăstire - până în anii din urmă, când a trecut la cele veşnice. Iată cum s-a descoperit în chip minunat al cui era acest craniu, care de-acum înainte este socotit că o parte din "moaştele" acestui "sfânt" Ghelasie.
O altă minune s-a săvârşit cu o femeie cu numele Elisabeta dintr-un sat din Banat (Albină, jud. Timiş), care venind la mănăstire şi dându-i-se spre sărutare moaştele Sfântului Ghelasie, s-a îndoit în sufletul ei de puterea acestora. Şi îndată i s-a umplut mâna dreaptă de un miros greu şi nu mai putea nici să o mişte pentru a se închină. Mărturisindu-şi păcatul, a stat trei zile şi trei nopţi în genunchi, în rugăciuni neîncetate, rugând pe Dumnezeu să o ierte. Rugăciunile ei şi ale stareţului i-au redat sănătatea şi au înlăturat acel miros greu. Şi această femeie venea apoi mereu la mănăstire, rugându-se la moaştele sfântului şi făcând tuturor cunoscută minunea care s-a săvârşit cu ea însăşi.
Tot în chip minunat s-a vindecat şi un sectar din satul Cacova (jud. Albă), care, fiind paralizat, a fost adus la mănăstire, într-un car cu boi. Rugăciunile lui şi ale călugărilor i-au redat sănătatea, încât a plecat la casa lui singur. S-a reîntors, cu toată familia lui, la dreapta credinţă.
Cele transmise prin tradiţie, ca şi aceste vindecări minunate, au fost întregite de cercetările făcute la Râmeţ de un grup de specialişti, în decembrie 1978. Cu acest prilej, s-a descoperit, în biserica mănăstirii, o inscripţie de mare însemnătate pentru întreaga noastră istorie naţională şi bisericească. Este vorba de o inscripţie, redată în limba slavona, pe un al doilea strat de zugrăveală, care consemna numele "arhiepiscopului" Ghelasie, al zugravului Mihul de la Crisul Alb şi data de 2 iulie 1377. Din această inscripţie se desprinde constatarea că biserica era zidită cu mult înainte de anul 1377 - de vreme ce suntem în faţa unui al doilea strat de pictură -, că pictura din anul respectiv a fost realizată de un autohton cu numele specific românesc de Mihul, de loc din Crişul Alb şi că tot atunci, în fruntea Bisericii ortodoxe din Transilvania se găsea arhiepiscopul Ghelasie, primul ierarh ortodox cunoscut cu numele în această "ţara" românească.
Acest arhiepiscop nu putea fi altul decât călugărul Ghelasie, pe care poporul l-a cinstit ca "sfânt", poate încă din timpul vieţii. El va fi fost egumen al obştei de la Râmeţ, fiind ridicat apoi la stepenă arhieriei. Îşi va fi continuat viaţa tot la Râmeţ, departe de zgomotul lumii şi după ce i s-a încredinţat conducerea vieţii duhovniceşti a tuturor romanilor transilvăneni. De altfel, nici n-ar fi putut sta în alt loc, căci numai cu câţiva ani înainte, în 1366, din ordinul regelui Ludovic cel Mare al Ungariei, credinţa ortodoxă a romanilor transilvăneni era scoasă în afara legii. Aici, la Râmeţ, va fi strâns tineri la învăţătură, pe care-i hirotonea apoi preoţi pentru satele romaneşti ale Transilvaniei, va fi rostit cuvinte de învăţătura către obştea dreptcredincioşilor creştini veniţi la mănăstire - ca şi astăzi - din mari depărtări în zile de duminici şi sărbători, dar mai ales de ziua hramului acelui sfânt aşezământ, la Sântămaria Mare.
Atât ştim acum despre Sfântul Ierarh Ghelasie. Nădăjduim că noi cercetări istorice, arheologice şi epigrafice vor aduce cu timpul şi alte date cu privire la viaţă şi lucrarea lui duhovnicească şi culturală în mijlocul credincioşilor transilvăneni pe care i-a păstorit.
Ţinând seama de viaţă sa aleasă, de minunile săvârşite de "moaştele"sale, ca şi cinstirea de care se bucura din partea credincioşilor din Ardeal, la 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât să se procedeze la "canonizarea" oficială a acestui sfânt autohton şi trecerea numelui său în calendarul ortodox. Canonizarea solemnă s-a făcut la Râmeţ la 29 iunie acelaşi an. Pomenirea lui se va face la 30 iunie.
Să ne rugăm acestui sfânt odrăslit din neamul nostru, zicând: "Către tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie, înălţându-ne gândurile, cu umilinţă şi cu căldură te rugăm: caută din înălţimea plină de slava a cerului şi te milostiveşte de suferinţele, durerile, patimile, necazurile, amărăciunile şi strâmtorările noastre. Şi roagă pe Stăpânul şi Dumnezeul nostru cel ceresc, să ne ierte păcatele pe care, cu ştiinţa şi cu neştiinţa, le săvârşim neîncetat, ca şi pentru puţină noastră dragoste faţă de El şi faţă de aproapele nostru, rugându-L să fie pururea milostiv şi iertător şi să îndepărteze de la noi toată suferinţa şi durerea. Fii povăţuitorul şi îndrumătorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieţii, pentru că, urmând pilda credinţei şi a dragostei tale faţă de Hristos, să ne învrednicim de darurile Sale şi trecând din această viaţă, să ne bucurăm împreună cu tine şi cu toţi cei bineplăcuţi din veac ai Domnului, de Împărăţia cea nesfârşită a cerurilor, că acolo, înconjuraţi de cetele îngerilor, să aducem mărire, cinste şi închinăciune lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit, în vecii vecilor, Amin". 
Pr. Prof. Dr. Mircea Pacurariu

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfantului

De Dumnezeu purtatorule, parintele nostru Ghelasie, povatuitorul calugarilor si al credinciosilor podoaba cuviosilor si lauda arhiereilor, sprijinitorul celor din necazuri si facatorule de minuni, cu nevointele tale chip de sfintenie te-ai aratat, iar acum cu ingerii in ceruri te veselesti, cu acestia roaga-L pe milostivul Dumnezeu sa ne daruiasca noua pace si mare mila.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

     Preafericite parinte ierarhe Ghelasie, prinos de multumire iti aducem noi nevrednicii, pentru folosintele ce le dobandim de la tine neincetat.si, ca unul care ne izbaveste de tot necazuil cu rugaciunile tale, primeste de la noi aceasta cantare Sfanta: Bucura-te, Sfinte Parinte Ghelasie!

Icosul 1:

     Ingerii cantand cu bucurie te-au primit pe tine, Sfinte ierarhe Ghelasie, ca ingereste pe pamant ai vietuit si turma duhovniceasca tie incredintata bine ai pastorit-o. Pentru asta primesti de la noi aceste smerite cantari:

Bucura-te, cel ce ai fost ca un inger in trup;
Bucura-te, cel ce ai fost imbracat cu harul arhieriei;
Bucura-te, ca lui Dumnezeu cu ravna ai slujit;
Bucura-te, ca trupul cu postiri si privegheri ti l-ai infrumusetat;
Bucura-te, caci sufletul cu virtuti ti-ai impodobit;
Bucura-te, cel ce esti impreuna vorbitor cu ingerii;
Bucura-te, ca pentru biserica lui Hristos jertfa te-ai adus;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale duhurile necurate ai izgonit;
Bucura-te, ca pe cei stapaniti de demon i-ai tamaduit;
Bucura-te, caci apa din pamant ai izvorat;
Bucura-te, laude cea prea iubita a calugarilor;
Bucura-te, podoaba sfintita a meleagurilor Rametului;
Bucura-te, Sfinte Parinte Ghelasie!

Condacul 2:

     Pe pamant ca un alt Moise te-ai aratat, Sfintite parinte Ghelasie, caci cu toiagul semnul crucii facand, ai izvorit apa din loc pietros. Deci vazand minunea calugarii si credinciosii la Hopagi s-au bucurat dand marire lui Dumnezeu, Celui ce ti-a dat aceste puteri si au strigat: Aliluia!

Icosul 2:

     Aratatu-te-ai in vis la multi credinciosi, sfintite parinte, si multe minuni ai facut celor ce s-au apropiat cu credinta de sfintele tale moaste. Pentru asta cu bucurie cantam tie:

Bucura-te, mangaierea celor intristati;
Bucura-te, tamaduirea celor bolnavi;
Bucura-te, ajutorul celor impovarati;
Bucura-te, sprijinitorul celor ce sunt in necazuri;
Bucura-te, ajutatorul si ocrotitorul Manastirii Ramet;
Bucura-te, al monarhilor osardinc povatuitor;
Bucura-te, al preotilor celor evlaviosi bun arhipastor;
Bucura-te, al credinciosilor evlavios sprijinitor;
Bucura-te, al cerescului Stapan vrednic slujitor;
Bucura-te, caci de multe dureri esti izbavitor;
Bucura-te, caci cu blandete si smerenie lui Hristos ai urmat;
Bucura-te, caci cu nerautatea ta duhurile rautatii le-ai alungat;
Bucura-te, Sfinte Parinte Ghelasie!

Condacul 3:

     Arhanghelii si ingerii se minuneaza, Sfintite parinte, de credinta ta cea mare care ai avut-o catre Dumnezeu, cand ai infipt toiagul in pamant si ai izvorat apa. Pentru aceea si noi cunoscandu-ti ravna spre cele Sfinte, cu multumire strigam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

     Auzitu-s-a de minunile tale, sfintite parinte, pana la hotarele pamantului romanesc, si crestinii de pretutindenea alearga la moastele tale care sunt cinstite cu evlavie in sfanta Manastire Ramet, caci de aici toti dobandesc ajutor. De aceea primeste si de la noi aceasta cantare:
Bucura-te, ca pe crestini ii aperi intru nevoi;
Bucura-te, ca orfanilor le aduci mangaiere;
Bucura-te, ca si vaduvelor le aduci alinare sufletelor;
Bucura-te, grabnicule ajutator al celor bolnavi;
Bucura-te, cald folositor al celor intristati;
Bucura-te, hranitorul celor flamanzi;
Bucura-te, bunule parinte al celor saraci;
Bucura-te, ca taberele vrajmasilor le-ai surpat
Bucura-te, ca in cer odihna vesnica ai aflat;
Bucura-te, ca in mijlocul cetelor ingeresti ai ajuns;
Bucura-te, ca plata ostenelilor tale de la Dumnezeu ai luat;
Bucura-te, ca pe oameni cu Dumnezeu i-ai unit;
Bucura-te, Sfinte Parinte Ghelasie!

Condacul 4:

     Preasfintite parinte Ghelasie,femeia cea stapanita de demoni din departare a alergat la sfantul tau sicriu si, credinta avand, a luat tamaduire. Pentru aceasta, minunandu-ne de prea multa sa indrazneala, cu umilinta cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

     Adormind, preasfintite parinte, pe asinul tau care te purta spre manastire, au ramas pana astazi urme nesterse pe piatra, si clopotele celor sapte biserici singure au inceput sa sune ducand vestea trecerii tale din aceasta viata. Pentru aceasta primeste de la noi aceste cuvinte de lauda

Bucura-te, ca pe asin, precum odinioara Iisus, ai incalecat;
Bucura-te, ca cele sapte biserici din imprejurimi cu sunete de clopote te-au intampinat;
Bucura-te, caci clopotele singure ti-au vestit chemarea la Cel de sus;
Bucura-te, ca multe minuni ai lucrat;
Bucura-te, ca tu de atunci in Hristos odihna cereasca ai aflat;
Bucura-te, ca viata ta lui Hristos ti-ai inchinat;
Bucura-te, ca mai cu trezvie lui Hristos ai slujit;
Bucura-te, ca prin tine multi la credinta au venit;
Bucura-te, ca la inaltimea trairii sfinte ai ajuns;
Bucura-te, al calugarilor minunat invatator si de Dumnezeu inteleptit;
Bucura-te, al sfintei Biserici lauda si cu bucurie cinstit;
Bucura-te, cel ce cu lumina cea intreita ai fost luminat;
Bucura-te, Sfinte Parinte Ghelasie!

Condacul 5:

     Plangem si ne tanguim, gandindu-ne la faptele noastre cele rele. Dar nazuim la tine, prea sfintite Ghelasie, rugandu-ne sa fii mijlocitor catre Domnul pentru noi si pentru toata lumea, ca sa dobandim mantuire prin rugaciunile tale. Pentru aceea, cantam impreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:

     Ca sa arati milostivirea ta catre noi, preasfintite parinte, ai savarsit multe minuni pentru cei ce au au alergat cu credinta la sfintele tale moaste. Iar celor care nu te-au cinstit cu evlavie te-ai descoperit in chip minunat, aratandu-le cele de mantuire. Cu acesteia impreunand glasurile, cu credinta strigam tie:

Bucura-te, ca tie cu smerenie ne plecam;
Bucura-te, ca binecuvantarea de la Dumnezeu prin tine aflam;
Bucura-te, ca prin tine cu ochii sufletului in slava cereasca te vedem;
Bucura-te, ca de chinurile cele vesnice ai scapat multe suflete;
Bucura-te, ca pe calea cea dreapta ai umblat;
Bucura-te, ca pe noi toti intru necazuri ne-ai mangaiat;
Bucura-te, cel ce esti al Duhului Sfant locas impodobit;
Bucura-te, cel ce cu apa cea vesnica sufletele ai adaptat;
Bucura-te, ca lui Hristos ai facut ascultare desavarsita;
Bucura-te, Sfinte Parinte Ghelasie!

Condacul 6:

     Minunata s-a aratat, parinte, trecerea ta de pe pamant la cerestile locasuri, caci ai cunoscut din vreme apropierea sfarsitului tau. De aceea, minunandu-ne toti de faptele tale, cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

     Cine va putea spune cu adevarat toate nevointele tale, sfintite parinte, cu care te-ai nevoit si prin care ai dobandit pe Hristos cel dorit; de aceea iti cantam:

Bucura-te, ca in saracie de buna voie ai vietuit;
Bucura-te, ca in post si rugaciune toata viata ai petrecut;
Bucura-te, ca prin smerenie toate le-ai invins;
Bucura-te, ca pe calugari bine i-ai calauzit;
Bucura-te, ca intelepciune avand pe multi preoti ai imbarbatat;
Bucura-te, caci dogmele dreptei credinte pe toti i-ai invatat;
Bucura-te, ca prin viata ta Manastirea Ramet ai blagoslovit;
Bucura-te, ca pe cei credinciosi i-ai tamaduit;
Bucura-te, ca din nevoi pe noi toti ne izbavesti;
Bucura-te, ca esti izvor nesecat de bunatati pamantesti;
Bucura-te, cel ce cu painea vietii pe multi ai indestulat;
Bucura-te, caci rugator neincetat catre Nascatoare de Dumnezeu te-ai aratat;
Bucura-te, Sfinte Parinte Ghelasie!

Condacul 7:

     Izvor de apa vindecator izvorasti Sfintite Parinte de sub Altarul Sfant al Manastirii tale, vindecand toata boala si neputinta. De aceea minunandu-ne de darul lui Dumnezeu de care ai fost invrednicit, cu totii strigam tie: Aliluia!

Icosul 7:

     Pom cu bune roade ce esti, Sfintite parinte Ghelasie, care rodeste rod de mantuire tuturor celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine si cu stalpari de rugaciuni in maini cer sa le vi in ajutor; de aceea si noi cu smerenie si cu dragoste te laudam zicand:

Bucura-te, alesule intre cuviosi;
Bucura-te, floarea cea cu bun miros;
Bucura-te, trandafir cu mireasma prea dulce;
Bucura-te, raza pururea stralucitoare;
Bucura-te, pazitorule al fecioriei;
Bucura-te, iubitorule de curatie;
Bucura-te, invatatorule si bun parinte;
Bucura-te, reazamul celor neputinciosi;
Bucura-te, vindecatorule al celor bolnavi;
Bucura-te, toiagul celor nevazatori;
Bucura-te, prea dulce linistitor al sufletelor noastre;
Bucura-te, mustratorule al greselilor noastre cele ascunse;
Bucura-te, Sfinte Parinte Ghelasie!

Condacul 8:

     Rau de lacrimi ai varsat, preasfintite parinte, rugand pe Dumnezeu pentru lume si te-ai nevoit cu asprime fara odihna si hrana, petrecandu-ti viata in osteneli sfinte. Pentru aceasta, noi toti slavim pe Dumnezeu, Care ti-a dat tie putere, cantandu-I: Aliluia!

Icosul 8:

     Ca unul care ai indrazneala catre Hristos, turma Lui ai povatuit-o la Împaratia cea de sus cu invataturile tale, sfinte parinte Ghelasie. Iar noua, celor ce suntem bantuiti de viforul multor necazuri si ispite, da-ne mana de ajutor, ca sa te laudam zicand:

Bucura-te, izbavitorule din necazuri al celor dosaditi;
Bucura-te, datatorule de mangaieri;
Bucura-te, ca din multe ispite ne scoti cu rugaciunile tale;
Bucura-te, ca esti izvor de bunatati;
Bucura-te, ca pe necredinciosi cu dragoste ii indrepti;
Bucura-te, ca pe pamant mult bine ai facut celor credinciosi;
Bucura-te, vindecatorule neintarziat al celor bolnavi;
Bucura-te, acela ce cu rugaciunile tale, sagetile vrajmasilor le-ai oprit;
Bucura-te, ca din izvorul manastirii tale multi s-au adapat;
Bucura-te, acela ce de crestini esti mult laudat;
Bucura-te, cel ce cu daruri duhovnicesti viata noastra ai imbogatit;
Bucura-te, Sfinte Parinte Ghelasie!

Condacul 9:

     Cu mare bucurie, preasfintite Ghelasie, te laudam, caci pe tine te avem comoara de mult pret si tu le dai tuturor cele de mantuire, povatuindu-i pe cale cea dreapta. Pentru aceasta cu multa bucurie slavim si cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

     Cu ce cuvinte de lauda te vom cinsti pe tine pentru multa ta iubire ce arati si astazi celor care se inchina tie cu credinta? De aceea, cu dragoste aducand preamarire lui Dumnezeu, iti cantam tie:

Bucura-te, stalp de foc care luminezi pe cei dintru intuneric;
Bucura-te, faclie nestinsa ce lumineaza in intunericul necunostintei;
Bucura-te, stea cu raze stalucitoare;
Bucura-te, ca prin viata ta ai binevestit pe Hristos;
Bucura-te, ca ai indreptat pe cei legati de cele pamantesti;
Bucura-te, ca ai mustrat nedreptatea multora;
Bucura-te, ca in toata viata ta pe Domnul ai slavit;
Bucura-te, ca si pe noi ne-ai indreptat pe calea virtutiilor;
Bucura-te, ca prin tine multa liniste am aflat;
Bucura-te, ca de multe necazuri ne-ai izbavit;
Bucura-te, cel plin de blandete si de smerenie;
Bucura-te, parinte iubitor de fii, al celor ce alearga la tine;
Bucura-te, Sfinte Parinte Ghelasie!

Condacul 10:

     Vazand Dumnezeu nevointele tale, Sfintite parinte Ghelasie, te-a proslavit pe pamant cu mari si multe minuni savarsite inca in trup fiind. Iar dupa trecerea la cele vesnice, nu incetezi a ne impartasi de faceri de bine, pentru care si noi cu umilinta cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

     Zid nebiruit de valurile ispitelor ai fost, parinte Ghelasie, ca ai biruit cu darul lui Dumnezeu toate cursele si ispitele care te impresurau, si cu curgerile tale de lacrimi ai spalat taina sufletului tau, parinte. Pentru aceasta cu dragoste iti cantam:

Bucura-te, caci prin priveghere de toata noaptea te-ai nevoit;
Bucura-te, ca trupul cu post l-ai facut vas ales sufletului;
Bucura-te, ca pentru toate Dumnezeu te-a rasplatit cu cununa vietii ceresti;
Bucura-te, ca, plutind ca pe apa, capul tau inmiresmat a ocolit biserica manastirii;
Bucura-te, ca a treia oara pe fereastra bisericii el s-a oprit;
Bucura-te, ca toti credinciosii cu cinste te-au primit;
Bucura-te, ca pe tine cu mireasma dulce i-ai facut bine placuti lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca din suflet curat pe tine te slavim;
Bucura-te, ca prin sfarsitul tau cel bun, sfintenia vietii tale o ai aratat;
Bucura-te, caci de cununa nemuririi din mana Atottiitorului te-ai invrednicit;
Bucura-te, ca fericirea Raiului cu toti Sfintii ai mostenit;
Bucura-te, Sfinte Parinte Ghelasie!

Condacul 11:

     Femeia ce era bolnava, in mare cinste pe tine te-a vazut, preasfintite parinte, caci in chip minunat te-ai descoperit ca esti ocrotitor al credinciosilor ardeleni si al Manastirii Ramet, dand porunca sa se pastreze randuiala Sfanta. Pentru aceasta si noi multumire lui Dumnezeu aducand, iti cantam: Aliluia!

Icosul 11:

     Mare iubitor te-ai aratat credinciosilor tai din Transilvania, indreptatorule al credintei celei drepte, ca nu sufereai sa vezi nedreptate si uraciunea de patimi in locul Sfant al Manastirii si in toata tara noastra, si cu asprime ai pedepsit pe cei ce calca randuiala ta Sfanta. Pentru aceasta te laudam, zicand cuvinte ca acestea:

Bucura-te, cel ce te-ai aratat curatitor spinilor celor rai ai pacatelor;
Bucura-te, iubitorule al vietii in curatie;
Bucura-te, blandule arhiereu al lui Hristos;
Bucura-te, floarea cea cu dulce miros;
Bucura-te, ca inseninezi sufletele credinciosilor;
Bucura-te, ca luminezi mintile cele intunecate;
Bucura-te, ca alungi gandurile cele desarte;
Bucura-te, alauta cu dulce glasuire;
Bucura-te, indrumatorule al turmei celei duhovnicesti;
Bucura-te, ca prin tine si noi aflam mantuire;
Bucura-te, veselia sufletului dornic de Hristos;
Bucura-te, ca altceva nu stiu ce sa graiesc fara numai bucura-te;
Bucura-te, Sfinte Parinte Ghelasie!

Condacul 12:

     Mintea ta, Sfintite parinte, ziua si noaptea o ai indreptat la cerestile locasuri si ai fost ca o fecioara inteleapta cu candela aprinsa plina de untdelemnul dragostei nepieritoare. Pentru aceasta in veci petreci in ceruri cu toti Sfintii, iar noi cinstindu-te, cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:

     Laudam, Sfintite parinte Ghelasie, dragostea ta de pe pamant fata de fii duhovnicesti pe care i-ai pastorit, precum si multele minuni pe care le-ai savarsit, tamaduind pe toti cei ce cu dragoste te cinstesc pe tine, Sfinte Ghelasie, zicand:

Bucura-te, slujitorul lui Hristos;
Bucura-te, facatorule de minuni parinte;
Bucura-te, de Hristos iubitorule fierbinte;
Bucura-te, izbavitorule de tot felul de boli;
Bucura-te, cu monahii impreuna nevoitorule;
Bucura-te, al credinciosilor evlaviosi povatuitorule;
Bucura-te, invatatorule al dreptei credinte;
Bucura-te, ca toti te cinstim fierbinte;
Bucura-te, caci cu tine pururea ne laudam;
Bucura-te, ca prin tine pace sufletelor aflam;
Bucura-te, ca prin atingerea Sfintelor tale moaste de neputintele noastre ne vindecam;
Bucura-te, Sfinte Parinte Ghelasie!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

     O, prea minunate si Sfinte parinte cu umilinta strigam si cerem de la tine al tau sprijin in aceasta vale a plangerii si te rugam primeste aceasta putina rugaciune si o inalta la tronul lui Dumnezeu, ca prin mijlocirile tale sa ne invrednicim si noi vesnicei Imparatii si sa cantam cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

     Ingerii cantand cu bucurie te-au primit pe tine, Sfinte ierarhe Ghelasie, ca ingereste pe pamant ai vietuit si turma duhovniceasca tie incredintata bine ai pastorit-o. Pentru asta primesti de la noi aceste smerite cantari:

Bucura-te, cel ce ai fost ca un inger in trup;
Bucura-te, cel ce ai fost imbracat cu harul arhieriei;
Bucura-te, ca lui Dumnezeu cu ravna ai slujit;
Bucura-te, ca trupul cu postiri si privegheri ti l-ai infrumusetat;
Bucura-te, caci sufletul cu virtuti ti-ai impodobit;
Bucura-te, cel ce esti impreuna vorbitor cu ingerii;
Bucura-te, ca pentru biserica lui Hristos jertfa te-ai adus;
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale duhurile necurate ai izgonit;
Bucura-te, ca pe cei stapaniti de demon i-ai tamaduit;
Bucura-te, caci apa din pamant ai izvorat;
Bucura-te, laude cea prea iubita a calugarilor;
Bucura-te, podoaba sfintita a meleagurilor Rametului;
Bucura-te, Sfinte Parinte Ghelasie!

si Condacul 1:

     Preafericite parinte, ierarhe Ghelasie, prinos de multumire iti aducem noi nevrednicii, pentru folosintele ce le dobandim de la tine neincetat si, ca unul care ne izbaveste de tot necazul cu rugaciunile tale, primeste de la noi aceasta cantare Sfanta: Bucura-te, Sfinte Parinte Ghelasie!

Dupa aceea zicem aceasta rugaciune:

Rugaciune:

     Catre tine, Sfinte parinte Ghelasie, inaltandu-ne gandurile, cu umilinta si cu caldura ne rugam: cauta din inaltimea plina de slava a cerului si te milostiveste de suferintele, durerile, patimile, necazurile, amaraciunile si stramtorarile noastre. Si roaga pe Stapanul si Dumnezeul nostru cel ceresc, sa ne ierte pacatele pe care, cu stiinta si cu nestiinta, le savarsim neincetat, ca si pentru putina noastra dragoste fata de El si de aproapele nostru, rugandu-L sa fie pururea milostiv si iertator si sa indeparteze de la noi toata suferinta si durerea. Fii povatuitorul si calauzitorul nostru pe cararile cele necunoscute ale vietii, pentru ca, urmand pilda credintei si a dragostei tale fata de Hristos, sa ne invrednicim de darurile Sale si trecand din aceasta viata sa ne bucuram impreuna cu tine si cu toti cei bineplacuti din veac ai Domnului, de Imparatia cea nesfarsita a cerurilor; ca acolo, inconjurati de cetele ingeresti, sa aducem marire, si cinste lui Dumnezeu cel in Treime inchinat: Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

 
Acasă | Istoric | Sfinte Moaşte| Sfânta Treime | PreoţiProiecteFotoArticole | Donaţii | Legături | Contact
© 2009 - 2015 Parohia Sfanta Treime Pitesti. contact: Preot paroh Costache Marius Zeron webdesign: Pr. Duminică Octavian