Acasă Contact
Scris este: "Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu" Matei IV, 4
 
 
   
 
           

M-am născut la 7 septembrie 1962, În satul Rancaciov, comuna Calinesti, județul Argeș, din părinți romani, de credință creștină ortodoxa. Initierea in tainele scrisului si ale cititului am facut-o la Scoala Glodu, iar, mai apoi, la Scoala Generala Urlucea din comuna Calinesti (1969-1977). Intre anii 1977-1979, am urmat cursurile primei trepte de liceu la Zinca Golescu din Pitesti.
         In toamna anului 1979 am fost declarat admis, in urma examenului de admitere, la Seminarul Teologic din Craiova. Dupa absolvirea Seminarului (1979-1984), am studiat la Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucuresti, intre anii 1985-1989. In iunie 1989, am sustinut examenul de licenta, prezentand teza cu titlul: Thema Paiistrion (aparitie, evolutie si importanta ei pentru teritoriile romanesti), alcatuita la Sectia Istorica, sub indrumarea Prof. Univ. Dr. Emilian Popescu, incheind pregatirea universitara cu media 9,13.
         In iunie 1990, am fost hirotonit preot pe seama parohiei Vranesti, comună Calinesti, județ Argeș, unde am funcționat ca preot paroh până la 1 februarie 1993. În același an, am fost transferat la parohia Sfântul Mâna din Pitești, iar mai târziu, în anul 1998, la parohia Sfânta Treime din același oraș.
În decembrie 1992 m-am înscris la examenul de doctorat, organizat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, Secția Istorică, specialitatea Bizantinologia, conducător științific Prof. Univ. Dr. Emilian Popescu, cu intenția de a aprofunda subiectul abordat că teza de licență din anii studenției. Călăuzit de această idee, am ales pentru cercetare același subiect: Thema Paristrion (Paradounavon) În istoriografia bizantina și romană. În cadrul cursurilor de doctorat (1993-1997) am susținut examenele și referatele prevăzute În planul individual de studiu.
Între anii 1993-1994 am îndeplinit funcția de profesor la Seminarul Teologic din Pitești, unde am predat limbile clasice (greacă și latină).
         În perioada 1994-1996 am activat ca asistent în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Pitești, secția istorică. Începând cu 01.10.1996, prin decizia nr. 259 din 30.09.1996, am fost numit lector titular pentru disciplina Bizantinologia, în cadrul aceleași facultăți.
În iulie 2001 am susținut examenul de doctorat în Teologie, la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, obținând, cu distincția de Cum laude, titlul științific de doctor în Teologie, acesta fiind conferit în baza ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4911 din 02.11.2001.
În perioada dintre anii 1986-2005, am publicat mai multe articole în reviste de specialitate (Argesis, Pastorul Ortodox, Buletin științific - seria: Teologie Ortodoxă), precum și 5 cărți.

A.   TEZA DE DOCTORAT

 1. Thema Paristrion (Paradounavon) în istoriografia bizantină și română, Editura Universității din Pitești, Pitești, 2003, 289 p. (ISBN 973-690-115-7)

B.  ARTICOLE

 1. Cămilă sau cămilă? Câteva considerații ce privesc o problemă de exegeză (Mt. XIX, 24), Păstorul Ortodox, Revista Episcopiei Argeșului și Muscelului, 1, 1995, l,p. 43-47
 2. Aspecte religioase geto-dace din arealul argeșean, în lumina documentelor arheolo0ce, Argesis. Studii și comunicări. Seria: Istorie, Muzeul județean Argeș, Pitești, 7, 1995, p. 13-16
 3. Charles Diebl - bizantinolog și legăturile sale cu România, Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, 1, 1996, 1, p. 130-142;
 4. Romanitate și continuitate în zona Argeș-Muscel, Păstorul Ortodox, 3, 1997, l,p. 114-123;
 5. Biserica domnească din Curtea de Argeș în opera bizantinologului Charles Diehl, Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, 2, 1997, l,p. 67-69
 6. Scene iconografice constantinopolitane în pictura bisericii Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș, Argesis. Studii și comunicări. Seria: Istorie, Muzeul județean Argeș, Pitești, 8, 1999, p. 397-400;
 7. Mărturii ale influenței civilizației bizantine în regiunea Argeș-Muscel (secolele X-XTV), Argesis. Studii și comunicări. Seria: Istorie, Muzeul județean Argeș, Pitești, 9, 2000, p. 141-148;
 8. Biserici ortodoxe din secolul al XHJ-lea descoperite în regiunea Argeș-Muscel, Argesis. Studii și comunicări. Seria: Istorie, Muzeul județean Argeș, Pitești, 10, 2001, p. 65-72;
 9. Situa fia politica și administrativ-militară din Imperiu bizantin în timpul împăratului Alexios I Comnenul (1081-1118), Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești. 6, 2001, p. 95-107
 10. Cinstirea Sfântului mucenic Mina pe teritoriul României (secolele JV-VI), Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, 7, 2002, 2, p. 204;
 11. Lupta împăraților bizantini împotriva păgânismului (sec. IV-XV), Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, 7, 2002, 2, p.4-17;
 12. Dinastia Anghelilor (1185-1204) Imperiul vlaho-bulgar. Cruciada a treia și a patra. Fondarea Imperiului latin de Răsărit, Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, 6, 2002, p. 66-70;
 13. Cinstirea Sfântului Gheorghe pe teritoriul României în lumina documentelor arheologice, epigrafice, sigilografice și literare, Argesis. Studii și comunicări. Seria: Istorie, Muzeul județean Argeș, Pitești, 11, 2002, p. 117-122;
 14. Obiecte cu caracter creștin din secolele X-XH descoperite pe teritoriul Dobrogei, Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, 7, 2002, 2, p. 187-203;
 15. Orient și Occident în secolele XTV-XV. Interferențe culturale și artistice, Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, 7, 2002, 2, p. 26-34;
 16. Informații cuprinse în izvoarele bizantine referitoare la situația politică a teritoriilor românești nord-dunărene în ultima treime a secolului al X-lea, Argesis. Studii și comunicări. Seria: Istorie, Muzeul județean Argeș, Pitești, 11, 2002, p. 131-136;
 17. Rectificări și discuții referitoare la sigiliile lui "Simeon, vestis și katepan de Paradounavon", în voi. Studii bizantine, Pitești, 2003, p. 31-35;
 18. Relațiile Țărilor române cu Bizanțul (secolele XTV-XV), în vol. Studii bizantine, Pitești, 2003, p.60-85;
 19. Iconografia bizantină în lumina sigiliilor descoperite la Dunărea
  de Jos (secolul al JV-lea
  - prima jumătate a secolului al X-lea), Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, 8, 2003, 1, p. 168-171;
 20. Iconoclasmul bizantin: de la Leon al M-lea (717-741)până la prima restabilire a cultului sfintelor icoane (787), Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, 8, 2003, 1, p. 18-27;
 21. Politica occidentală a împăratului Manuel I Comnenul (1143-1180), Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, 8, 2003, l,p. 49-42;
 22. Teologia și spiritualitatea bizantină în secolul al XIV-lea: isihasmul. Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, 8, 2003, l.p. 43-51;
 23. Teologia - domeniu important pentru o mai bună cunoaștere a istoriei Bizanțului, Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, 8, 2003, l.p. 52-54;
 24. Iconografia bizantină în lumina sigiliilor descoperite în regiunea Dunării de Jos (secolele X-XVI), în voi. Studia Historica et Theologica. Omagiu prof. dr. Emilian Popescu, Iași, 2003, p. 351-357;
 25. Sigilografia bizantină în România, Argesis. Studii și comunicări. Seria: Istorie, Muzeul județean Argeș, Pitești, 12, 2003, p. 131-136;
 26. Cinstirea Maicii Domnului pe teritoriul României în lumina documentelor arheologice, epigrafice și sigilografice, Argesis. Studii și comunicări. Seria: Istorie, Muzeul județean Argeș, Pitești, 12, 2003, p. 137-144;
 27. Organizarea bisericească pe teritoriul Dobrogei (secolele X-XD), Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, VIII, 2003, 2, p. 16-30;
 28. Relațiile Bizanțului cu papalitatea în timpul Imperiului de la Niceea (1204-1261), Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, VIII, 2003, 2, p. 31-38;
 29. încercări de unire a Bisericilor (1261-1453), Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, VIII, 2003, 2, p. 39-56;
 30. Câteva considerații în legătură cu rolul ecleziastic al bisericii Sânnicoară din Curtea de Argeș, Biserica Ortodoxă Română, 121, 2003, 1-6, p. 543-546;
 31. Reinstalarea și consolidarea administrației bizantine la Dunărea de Jos în timpul împăraților Ioan Tzuniskes (969-976) și Vasile al H-Jea  Macedoneanul  (976-1025),   Biserica  Ortodoxă Română, 121, 2003, 1-6, p. 547-565;
 32. Organizarea admlnistrativ-militară și bisericească a Peninsulei Balcanice în timpul împătatului Vasile al 11-lea Macedoneanul (976-1025), Buletin Științific, Studii istorice, Pitești, I, 2003-2004, 1-2, p. 26-50;
 33. Observapi referitoare la prezența administrației bizantine în Dobrogea (sec. VII-971), Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, IX, 2004, p. 10-22;
 34. Situapa politică și administrativ-militară a Imperiului Bizantin în secolul al Xl-lea, Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, IX, 2004, 1, p. 23-31;
 35. Privire generală asupra încercărilor de unire a Bisericilor în timpul Cornnenilor (1081-1185) și Angbelilor (1185-1204), Buletin științific. Seria: Teologie ortodoxă, Pitești, 10, 2005, 1, p. 38-44.

C. CĂRȚI

 1. Istoria Bizanțului (324-1453), Editura Universității din Pitești, Pitești, 2002, 387 p (ISBN 973-690-063-0);
 2. Dicționar grec-român, Editura Universității din Pitești, Pitești, 2002, 167 p. (ISBN 973-690-062-2);
 3. Studii bizantine, Editura Universității din Pitești, Pitești, 2003, 119 p. (ISBN 973-690-098-3).
 4. Erezii, schisme, contoverse în Bizanț, Editura Universității din Pitești, Pitești, 2004, 197 p., (ISBN 973-690-202-1

 
Acasă | Istoric | Sfânta Treime | Sfinte Moaște| PreoțiProiecteFotoArticole | Donații | Legături | Contact
© 2009 - 2015 Parohia Sfanta Treime Pitesti. contact: Preot paroh Costache Marius Zeron webdesign: Pr. Duminică Octavian